Toimintatapamme

Toimintamme perustana ovat suunnittelu, toteutus ja seuranta

Tilannekartoitus antaa täsmätietoa tarpeista. Tulevaisuuden voittajatiimi panostaa jo tänään tavoitteellisuuteen, tuloksellisuuteen ja toiminnan kokonaislaatuun, joka tuntuu niin yrityksen sisällä kuin ulkonakin. Tavoitteellisuus ja tuloksellisuus edellyttävät yksilötasolla tehokkuutta ja työyhteisötasolla onnistumisen tukemista. Kokonaislaatu on laatua asiakaspinnassa sekä sisäisen toiminnan tehokkuutta ja tuloksia.

Työyhteisön kehittäminen vaatii tuekseen tietoa nykytilasta, näkemystä tarpeista, odotuksista ja kokemuksista. Työyhteisön sisäinen tilannekartoitus antaa täsmätietoa työyhteisön toiminnan sykkeestä, ilmapiiristä ja yrityksen johtamisesta.

Suunnittelu

Olennainen osa Nordic Progressin toimintakonseptia ovat kattava ennakkoselvitys sekä toimeksiannon briiffi, jotka yhdessä ohjaavat kehittämis- ja rekrytointiprosesseja.

Suunnittelutyöhön sisältyy asiakaskohtainen räätälöinti rekrytointi- ja kehittämisprosessin suunnittelussa, toteutuksessa sekä seurannassa. Asiakkaan toiminnasta tehdään kattava nykytilanne- ja tarvekartoitus, jotka antavat pohjan projektin todellisten tavoitteiden määrittämiselle.

Toteutus

Nordic Progressissa on sama henkilö asiakasvastuullisena koko kehittämis- ja rekrytointiprosessin ajan. Kokeneet konsulttimme paneutuvat asiakkaittemme tarpeisiin ja antavat selkeitä toimintamalleja, on sitten kyseessä henkilövalinnat, strategioiden kehittäminen tai organisaation toimintatapojen muutokset. Toteutusprosessimme ovat tarkasti aikataulutettuja ja jämäkästi ohjattuja.

Seuranta

Kun lopputulos on varmistettu, yhteistyö asiakkaan kanssa jatkuu tarkoituksenmukaisella seurannalla. Rekrytoinnissa vastuuhenkilömme on mukana prosessissa vielä valinnan jälkeenkin. Avoin vuoropuhelu ja uuden henkilön perehdyttämisen aktiivinen seuranta antavat takuun onnistuneelle rekrytoinnille.