NORDIC PROGRESS ORGANISAATION KEHITTÄJÄNÄ

  • Kehitämme organisaation toimintatapoja ja osaamista määrätietoisesti
  • Strateginen organisaation kehittäminen ja strategioiden jalkauttaminen
  • Yrityksen asiakaspinnassa tapahtuvan toiminnan ylivertaisuus
  • Johtoryhmien sisäisen ja ulkoinen toimivuuden kehittäminen
  • Uuden organisaation haltuunoton varmistaminen
  • Työyhteisön sisäiset tilannekartoitukset antamaan täsmätietoa kehittämiselle
  • Henkilöstön taipumuskartoitukset varmistamaan yrityksen ylivertaisuuden huomennakin

Tulevaisuuden voittajayritys panostaa jo tänään tavoitteellisuuteen, tuloksellisuuteen ja toiminnan kokonaislaatuun,
joka tuntuu niin yrityksen sisällä kuin ulkonakin.

Tavoitteellisuus ja tuloksellisuus edellyttävät yksilötasolla tehokkuutta ja työyhteisötasolla onnistumisen tukemista. Toiminnan tehokkuuden tulee tuntua asiakaspinnassa ja näkyä uskalluksena ottaa vastuuta ja tehdä oikeita päätöksiä omassa työssään sisäisesti.

Osaavat ja sitoutuneet ihmiset tekevät tuloksen.

Yrityksen kehittämistyöllä tulee varmistaa organisaation aito tahtotila ja intohimo toimia yrityksen tavoitteiden, toimintamallin sekä asiakaslupausten mukaisesti.

Yrityksen sisäinen tehokkuus ja yhteistyö luovat asiakastyytyväisyyttä ja kannattavuutta asiakaspinnassa.

Työyhteisövalmennuksen avulla varmistetaan, että koko henkilöstö ymmärtää ja sisäistää tehtävänsä ja myös itseään koskevat kehittämiskohteet käytännön työssä.