Nordic Progress organisaation kehittäjänä

Kehitämme organisaation toimintatapoja ja osaamista määrätietoisesti. Toimintaamme kuuluu strateginen organisaation kehittäminen ja strategioiden jalkauttaminen. Organisaation kehittämistoiminta voi tähdätä esimerkiksi yrityksen asiakaspinnassa tapahtuvan toiminnan ylivertaisuuteen tai johtoryhmien sisäisen ja ulkoisen toimivuuden kehittämiseen. Menetelmillä voidaan varmistaa myös uuden organisaation haltuunotto. Työyhteisön sisäisillä tilannekartoituksilla kerätään täsmätietoa, jota hyödynnetään organisaation kehittämisessä. Henkilöstön taipumuskartoitukset varmistavat yrityksen ylivertaisuuden huomennakin.

Tulevaisuuden voittajayritys panostaa jo tänään tavoitteellisuuteen, tuloksellisuuteen ja toiminnan kokonaislaatuun, joka tuntuu niin yrityksen sisällä kuin ulkonakin. Tavoitteellisuus ja tuloksellisuus edellyttävät yksilötasolla tehokkuutta ja työyhteisötasolla onnistumisen tukemista. Toiminnan tehokkuuden tulee tuntua asiakaspinnassa ja näkyä uskalluksena ottaa vastuuta ja tehdä oikeita päätöksiä omassa työssään sisäisesti.

Osaavat ja sitoutuneet ihmiset tekevät tuloksen. Yrityksen kehittämistyöllä tulee varmistaa organisaation aito tahtotila ja intohimo toimia yrityksen tavoitteiden, toimintamallin sekä asiakaslupausten mukaisesti. Yrityksen sisäinen tehokkuus ja yhteistyö luovat asiakastyytyväisyyttä ja kannattavuutta asiakaspinnassa. Työyhteisövalmennuksen avulla varmistetaan, että koko henkilöstö ymmärtää ja sisäistää tehtävänsä ja myös itseään koskevat kehittämiskohteet käytännön työssä.