Nordic Progress organisaation kehittäjänä

Kehitämme organisaation toimintatapoja ja osaamista määrätietoisesti. Toimintaamme kuuluu strateginen organisaation kehittäminen ja strategioiden jalkauttaminen. Organisaation kehittämistoiminta voi tähdätä esimerkiksi yrityksen asiakaspinnassa tapahtuvan toiminnan ylivertaisuuteen tai johtoryhmien sisäisen ja ulkoisen toimivuuden kehittämiseen. Menetelmillä voidaan varmistaa myös uuden organisaation haltuunotto. Työyhteisön sisäisillä tilannekartoituksilla voimme kerätä täsmätietoa, jota hyödynnämme organisaation kehittämisessä. Henkilöstön taipumuskartoitusten avulla pystymme varmistamaan yrityksen ylivertaisuuden huomennakin.

Tulevaisuuden voittajayritys panostaa jo tänään tavoitteellisuuteen, tuloksellisuuteen ja toiminnan kokonaislaatuun

Panostus tavoitteellisuuteen, tuloksellisuuteen ja toiminnan kokonaislaatuun tuntuu niin yrityksen sisällä kuin ulkonakin. Tavoitteellisuus ja tuloksellisuus edellyttävät yksilötasolla tehokkuutta ja työyhteisötasolla onnistumisen tukemista. Toiminnan tehokkuuden tulee tuntua asiakaspinnassa ja näkyä sisäisesti uskalluksena ottaa vastuuta ja tehdä oikeita päätöksiä omassa työssään.

Osaavat ja sitoutuneet ihmiset tekevät tuloksen

Yrityksen kehittämistyöllä varmistetaan organisaation aito tahtotila ja intohimo toimia yrityksen tavoitteiden, toimintamallin sekä asiakaslupausten mukaisesti. Yrityksen sisäinen tehokkuus ja yhteistyö luovat asiakastyytyväisyyttä ja kannattavuutta asiakaspinnassa saakka. Työyhteisövalmennuksen avulla voimme varmistaa, että koko henkilöstö ymmärtää ja sisäistää tehtävänsä ja myös itseään koskevat kehittämiskohteet käytännön työssä.