karin gummerus

Karin on johtamisen, muutoksenhallinnan ja strategisten henkilöstöratkaisujen asiantuntija. Laajan
työkokemuksen ansiosta hän tietää, että hyvä johtaminen ja motivoitunut henkilöstö ovat menestyksekkään liiketoiminnan lähtökohta.

Karin on kauppatieteiden maisteri Hankenista ja hän on sertifioitu henkilöarvioija. Senior Consultantina hän on työskennellyt asiakkaiden kanssa eri toimialoilla, missä hän on keskittynyt johdon ja asiantuntijoiden suorahakuihin sekä monipuolisiin rekrytointeihin ja henkilöarviointeihin.

Karinin osaamista on käyttää henkilöarviointeja monipuolisesti: soveltuvuusarvioinnit osana rekrytointiprosessia, johtaja-arvioinnit, joissa kartoitetaan johtajan persoonan soveltuvuutta toimintaympäristöön ja sen haasteisiin sekä potentiaaliarvioinnit osaajien kehittämiseen ja ura- ja seuraajasuunnitteluun. Ihmiskeskeisen ajattelunsa sekä monipuolisen työkokemuksensa ansiosta Karinilla on hyvä perusta konsultoinnissaan; siinä yhdistyvät liiketoimintaymmärrys ja näkemyksellisyys onnistuneesta match-makingista, jossa
työnantajan ja ehdokkaan odotukset ja motivaatiotekijät kohtaavat.

Ennen Nordic Progressiin liittymistä Karin on hr- ja rekrytointialan lisäksi työskennellyt yritys- ja markkinointiviestinnän johtotehtävissä retail-alalla sekä markkinointitoimistossa. Hän on syvästi kiinnostunut ihmisistä, nauttii työskentelystä ihmisten kanssa ja pystyy auttamaan heitä löytämään itselleen oikean paikan urallaan. Karinilta saa kaikki palvelut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.