Erkki lumme

Erkki on työskennellyt Nordic Progressissa suorahaku- ja rekrytointikonsulttina vuodesta 1997. Hänen toimeksiantonsa ovat vaihdelleet ylimmän johdon suorahausta asiantuntijoihin ja myyntihenkilöstöön. Erkillä on osaamista myynnistä, markkinoinnista ja taloushallinnosta. Hänen tärkeimpiä toimeksiantajiaan ovat terveydenhuoltoalan, lääkemarkkinoinnin, sairaala- ja lääketarvikekaupan yritykset sekä päivittäistavarakauppa ja tekninen tukkukauppa.

Erkin aikaisempi työkokemus on kertynyt autoalan itsenäisenä yrittäjänä kymmenen vuoden ajalta ja ison automaahantuojan erilaisista johtotehtävistä.