Ajankohtaista

6.6.2018

Keskiviikko 6.6.2018 - Nordic Progress

Outplacement – tyylikäs irtisanominen

outplacement-nordic-progress.jpg

Outplacement-palvelusta apua vaikeisiin tilanteisiin

Jokainen organisaatio joutuu joskus tilanteeseen, että töitä ei riitä kaikille. Silloin johtaja on vaikeimman tehtävänsä edessä: miten irtisanon ihmisen ja säilytän puhevälit – enkä kriisiytä muita. On irtisanomisen syy mikä tahansa, kun sen hetki tulee on jo myöhäistä alkaa miettimään, miten siitä syntyisi vähiten hälyä. Työ pitää aloittaa silloin, kun menee hyvin.

Nordic Progress on paitsi rekrytoinnin, myös organisaation kehittämisen asiantuntija. Autamme yrityksiä ja julkisia organisaatioita hoitamaan varmuudella myös nämä johtamisen vaikeimmat hetket. Outplacement- eli uudelleensijoittumispalvelulla työnantaja osoittaa tukensa lähtevälle henkilölle. Käytännössä meidän avullamme työn päättymisen kohtaavat henkilöt ohjataan tuetusti tämän haasteellisen tilanteen yli ja heidän valmiuksiaan uudelleensijoittumiseen ja tehokkaaseen työnhakuun lisätään.

Outplacement on itsensä johtamista

Paikkansa löytäminen uudelleen nykyajan työmarkkinoilla vaatii paljon aikaa. Uutta työtä tulee hakea oikealla tavalla ja paljon, järjestelmällisesti sekä peräänantamattomasti. Samalla tulisi pitää elämän muut osa-alueet kunnossa ja huolehtia vielä omasta jaksamisesta. Ei siis olekaan ihme, että moni tähän työhön yksin joutuva tuskastuu ja väsyy, kun etsiminen kestää kauan. Uudelleensijoittaminen on mitä suurimmassa määrin itsensä johtamista ja oman elämänhallinnan palauttamista.

Outplacement-palvelukokonaisuus sisältää sekä henkilökohtaista valmennusta, että valmennettavan aktivointitoimia. Kullekin henkilölle tehdään valmennuksen aikana lisäksi räätälöityjä psykometrisia testejä, joiden avulla pystytään määrittämään henkilön työpersoonallisuuden vahvuudet, kompetenssit ja kyvyt. Nämä tiedot yhdessä työkokemuksen kanssa valmistavat valmennettavaa ja tekevät hänestä vahvan hakijan työhaastattelutilanteessa.

Henkilöesittelyvideo uudelleensijoittumisen tukena

Nordic Progressin outplacement-palveluun kuuluu lisäksi halutessasi myös henkilöesittelyvideo. Esittelyvideo toimii työnhaun tukena ja vahvistaa henkilöbrändiä. Katso alta referenssi esittelyvideosta, jonka olemme toteuttaneet myyntijohtaja Jyrki Vartiaiselle.

pikkukuva-yt-esittelyvideo.jpg

Mikäli uudelleensijoittaminen on yrityksessänne ajankohtaista tai tarvitset tukea henkilöstön kehittämiseen, ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.
 
Nordic Progress

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: outplacement, uudelleensijoittaminen, palvelu, uudelleensijoittamispalvelu, työelämä, työ, ura, johtaminen, organisaation kehittäminen

17.5.2018

Torstai 17.5.2018 - Karin Gummerus

Konsultin kynästä: Onko organisaatiossanne oikeaa osaamista?

Talent-management-Nordic-Progress.jpeg

Onko organisaatiossanne riittävästi osaavia työntekijöitä ja oikeaa osaamista turvaamassa tulevaisuuden menestystä? Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä, johtamisessa sekä työtehtävissä tekevät vastaamisesta vaikeaa. Tärkeintä on tietää, mihin organisaatio on suuntaamassa. Osaamisen johtamisen ydin on tarvittavien osaamisten tunnistaminen nyt ja tulevaisuudessa.
 
Kliseinen sanonta ”oikeat ihmiset oikeilla paikoilla tekemässä oikeita asioita” on kyllä vaan niin totta. Yrityksen kannalta onkin ensisijaisen tärkeää määrittää ne avainpositiot ja roolit, joiden avulla varmistetaan yrityksen kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa. Seuraava askel on high potential & high performer -henkilöiden tunnistaminen (suhteessa avainrooleihin), heidän kehittäminen sekä sitouttaminen.
 

Osaamiskartoitukset heijastuvat yrityksen kehittämisaktiivisuuteen

 
Viime vuosina on alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota siihen, miten luodaan koko organisaatiota kattavat osaamiskartoitusmallit, jotka tukevat liiketoimintastrategiaa ja parantavat Talent Management -järjestelmää. Osaamiskartoitukset heijastuvat yrityksen kehittämisaktiivisuuteen – hyvä osaamiskartoitusten tekeminen, niin toimialan osaamisvaatimuksista kuin yrityksen strategisten tavoitteiden vaatimasta osaamisesta, heijastuu aktiivisuuteen jatko- ja täydennyskoulutuksessa.

 

Kartoittaminen > Tarpeet > Kehittäminen

 
Tämä on se luonteva ketju, jonka avulla yritys pysyy iskukykyisenä sekä kykenee parhaiten varmistamaan niin kasvu- kuin kehitystavoitteiden saavuttamisen ja jopa ylittämisen.
 
Kuten hyvin tiedetään, yrityksen tärkein pääoma on sen henkilöstö, nykyinen ja tuleva. Yrityksen kannalta on olennaista pitää kiinni avainhenkilöistään, kehittää heitä ja huolehtia samalla seuraajasuunnittelusta. Osaamisen johtamisen perustana on johdon strategiatyö. Ison pohdinnan paikka onkin, miten ihmiset pääsevät johdon strategiatyön agendalle? Siis jokaisessa yrityksessä, joka kerta – ja perustellusti liiketoiminnan näkökulmasta.
 
Me Nordic Progressilla uskomme, että Talent Management järjestelmissä perinteisten HR-mallien aika on ohi ja ne korvataan liiketoimintavetoisilla malleilla, jotka tukevat kokonaisvaltaisia organisaatiostrategioita. Näin ollen osaamiskartoitusmallimme pohjautuu yrityksen strategian, liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun kannalta kriittisiin kriteereihin, kuitenkin keskittyen käyttäytymiseen, ei tehtäviin. Autamme erilaisia organisaatioita rakentamaan menestyksellistä osaamisen johtamista hyödyntäen organisaatioiden analysointiin, osaamisen määrittämiseen ja arviointiin sekä kehittämiseen liittyviä työkaluja. Meidän vahvuutemme on osaamisen johtamisen kokonaisuuden hallinta.
 

Osaamisen johtamisen ydin on tarvittavien osaamisten tunnistaminen nyt ja tulevaisuudessa

 
Osaamista voi ja kannattaa johtaa. Organisaation täytyy pystyä peilaamaan luotettavasti, millaista osaamista siellä on. Yksilöiden osaamisen arviointi on osa tätä prosessia. Siitä päästään toimivien kehitystoimenpiteiden valintaan. Mikäli kaipaat sparrausta ja konkreettisia työkaluja vaikkapa osaamisen määrittämiseen, kompetenssi- ja potentiaalikartoituksiin, ota yhteyttä!

 

Karin.

Karin-infokirje.jpg

Tekstin kirjoittaja Karin Gummerus toimii Nordic Progressilla johtavana konsulttina. Hän on johtamisen, muutoksenhallinnan ja strategisten henkilöstöratkaisujen asiantuntija, joka laajan työkokemuksen ansiosta tietää, että hyvä johtaminen ja motivoitunut henkilöstö ovat menestyksekkään liiketoiminnan lähtökohta.

 

KARIN GUMMERUS 

Johtava konsultti

Mobile: +358 400 678 857

karin.gummerus@nordicprogress.fi

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talent management, osaamiskartoitus, osaamisen kehittäminen, johtaminen