Ari Rönkä

Ari kutsuttiin Nordic Progressin johtavaksi konsultiksi tammikuussa 2013. Aikaisemmin Ari on työskennellyt terveydenhuollon alan erilaisissa myynnin, markkinoinnin sekä yritysjohdon tehtävissä. Viimeiset 17 vuotta Ari on toiminut kansainvälisen lääkeyrityksen toimitusjohtajana Suomessa. Varsinaisten työtehtäviensä ohella Ari on myös aktiivisesti toiminut luottamustehtävissä eri yritysten ja Lääketeollisuus ry:n hallituksessa useiden vuosien ajan.

Arin vahvinta osaamista ovat lääke-, laite- ja tarviketeollisuuden sekä muut terveydenhuollon rekrytoinnin tehtävät, missä Ari omaa myös erittäin laajan kontaktiverkoston. Oy Nordic Progress Ab:ssa Arin tehtäviin kuuluvat erityisesti kansainväliset toimeksiannot ja yritysten ylimmän liikkeenjohdon sekä muiden organisaation johto- ja avainhenkilöiden hakuprosessit. Näiden lisäksi Arin vahvaa osaamisaluetta on konsultointi terveydenhuollon markkinointiyrityksen Suomeen etabloitumiseen, organisaation muutosprosessiin ja tuloksellisuuden parantamiseen liittyen.